Project Description

Wereldburgerschap-detWereldburgerschap. Handreikingen voor het vergroten van draagvlak voor mondiale vraagstukken

Fons van der Velden 

In deze publicatie staat de vraag centraal hoe betrokkenheid van Nederlandse burgers bij mondiale vraagstukken vergroot en verdiept kan worden. Aan de hand van thema’s zoals campagne voeren, politieke lobby, omgaan met media en fondsenwerving worden concrete handreikingen gedaan om wereldburgerschap te bevorderen. Dit boek is voortgekomen uit de door Context, international cooperation georganiseerde MasterClasses over wereldburgerschap.

€5,00 (excl shipping). Order this publication now: